Mestsilo Westerlee leeggelopen

WESTERLEE - Een mestsilo aan de Ontsluitingsweg in Westerlee is zondagmorgen leeggelopen.
Onbekenden hadden de kraan van de silo opengedraaid, waardoor 1500 liter mest wegliep. Het waterschap heeft de sloot bij de silo afgedamd, zodat het grootste deel van de mest teruggepompt kon worden in de silo. De rest van de mest is met een kraan uit het water gehaald.