Forse toename aantal ambulanceritten

GRONINGEN - Het aantal ambulanceritten in onze provincie is in 2005 fors gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Hulpverleningsdienst.
De ambulances rukten ruim 3000 keer vaker uit dan in 2005. In totaal gebeurde dit zo'n 45.000 keer.
De stijging heeft te maken met de toename van de spoedeisende ritten. Voor die toename noemen de ambulancediensten meerdere redenen. De vergrijzing bijvoorbeeld is een belangrijke oorzaak voor de toename. Daarnaast doet de intrede van de huisartsenposten een duit in het zakje. Die beschikken vaak in de weekenden en 's avonds over te weinig artsen en daardoor wordt in bepaalde gevallen sneller een ambulance gevraagd.