Pleidooi voor aanstellen waddenwachters

GRONINGEN - De gezamenlijke waddenorganisaties hebben bij de Tweede Kamer gepleit voor het aanstellen van 'waddenwachters'.
Deze wachters zouden toeristen welkom moeten heten in het waddengebied en hen de mooiste plekjes kunnen laten zien, maar ze zouden overlastveroorzakers

ook moeten wegsturen.
De waddenorganisaties willen dat de wachters worden betaald uit het Waddenfonds. De Kamer vergadert binnenkort over de verdeling van de miljoenen in dit fonds.