Onderzoek: subsidie Martiniplaza terecht

GRONINGEN - Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft niet verkeerd gehandeld, toen het ruim drie miljoen euro subsidie gaf aan Martiniplaza. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek.
De Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren vond dat er sprake was van oneerlijke concurrentie en stapte naar de Raad van State. Die gelastte het onderzoek.
Als de drie noordelijke provinciebesturen het eens zijn met het onderzoeksresultaat, mag Martiniplaza het subsidiegeld houden.