'Maak van straat waterberging in het klein'

GRONINGEN - Sappemeer, Warffum, Usquert, de stad Groningen en nog vele andere plaatsen in onze provincie hebben sinds één ding met elkaar gemeen: ze zijn de afgelopen weken allemaal getroffen door wateroverlast.
De riolen konden de felle en soms langdurige buien niet meer aan. Volgens Rioned, een specialist op het gebied van riolen in Nederland, is er geen eenduidige oplossing om het probleem van wateroverlast te verhelpen. Wel kunnen slimme gemeenten zich heel wat ellende besparen door bij de aanleg van nieuwe wijken alvast rekening te houden met de 'superbuien', door gewone straten dienst te laten doen als kleine waterbergingen.
Water op de weg is namelijk wel hinderlijk, maar niet problematisch. Door van de straat een waterberging te maken, kan de afvoer van het overtollige water veel beter gereguleerd worden.