Containerbedrijf dreigt minister met kort geding

WATERHUIZEN - Minister Dekker van VROM moet haar uitspraken over brandgevaar van wooncontainers publiekelijk rectificeren. Dat eist Pelumnus Blokunits in Waterhuizen.
Dekker riep eigenaren van wooncontainers vorige week per brief op om meer aandacht te besteden aan brandveiligheid. Pelumnus zegt schade te lijden door deze brief.
Het bedrijf heeft een advocaat in de arm genomen en dreigt met een kort geding en een flinke dwangsom.