Busser maakt bezwaar tegen gasboringen

WARFFUM - Waddenschilder Geurt Busser uit Warffum heeft een bezwaar ingediend bij de Raad van State tegen gaswinning in de Waddenzee.
Volgens de huidige Planologische Kernbeslissing (PKB) voor de Waddenzee is gaswinning niet toegestaan; in de nieuwe PKB is dit wel het geval. De Tweede Kamer moet deze nieuwe PKB echter nog goedkeuren. Toch heeft Busser voor de zekerheid alvast bezwaar aangetekend tegen het plan om gas te gaan winnen in de Waddenzee.