Gesprekken met regio over Waddengebied

HARLINGEN - De vaste Kamercommissie van VROM heeft maandag in Harlingen met belangenverenigingen uit de Waddenregio gesproken over de toekomst van de Waddenzee.
De Kamerleden wilden weten hoe gedacht wordt over het voorstel voor de nieuwe Planologische Kernbeslissing (PKB) voor de Waddenzee. Daarin staat omschreven wat wel en niet mag in dit natuurgebied. De Kamerleden praatten eerst met ondernemers; daarna waren natuurorganisaties aan de beurt.
De Tweede Kamer neemt op 9 oktober een besluit over de nieuwe PKB.