Hulphondenschool zoekt gastgezinnen

TWEEDE EXLOERMOND - Hulphondenschool Personal Service Dogs in Tweede Exloërmond is dringend op zoek naar gastgezinnen voor puppies.
De jonge honden worden langdurig en intensief getraind om motorisch gehandicapte mensen te begeleiden.
Maar zonder de hulp van gastgezinnen is het onmogelijk de pups tot volleerde hulphonden op te leiden.