Onderzoek naar gevolgen klimaatsverandering

GRONINGEN - Met het project Klimaat en Landbouw in Noord-Nederland wordt onderzocht of klimaatsveranderingen een bedreiging of juist kansen biedt voor de landbouw. LTO Noord is betrokken bij het project en legt het accent vooral op de kansen.
Zo wordt onder meer bekeken of de uitbraak van blauwtong toevallig of een gevolg is van de klimaatverandering in Nederland?
Het project is onderdeel van een landelijke studie over klimaatverandering en ruimtegebruik, richt zich vooral op de lange termijn.