Gronings politiekorps krijgt meer geld uit Den Haag

DEN HAAG - Het Groningse politiekorps kan de komende jaren rekenen op extra geld van minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Dit blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer.
Het jaarlijkse budget van de regiopolitie Groningen zal de komende jaren toenemen met 13,3 miljoen euro.
Remkes heeft een nieuwe verdeelsleutel bedacht voor de 25 regiokorpsen in ons land. Hierbij wordt geen meer rekening gehouden met het aantal inwoners, maar met het aantal aangiften en misdrijven. Groningen profiteert duidelijk van deze nieuwe verdeelsleutel; alleen Flevoland krijgt nog meer geld.