Meteoren Conferentie in Roden

RODEN - In Roden wordt van 14 tot en met 17 september de 25e Internationale Meteoren Conferentie gehouden. De conferentie is ieder jaar in steeds een ander Europees land.
Ongeveer 75 professionele en amateur-astronomen uit alle delen van de wereld bezoeken de conferentie.
Er worden dan bijvoorbeeld lezingen en presentaties gegeven en nieuwe waarneemtechnieken van meteoren besproken.