Nieuw inzicht in leefwijze van terpbewoners

GRONINGEN - De kustbewoners van Groningen en Friesland hebben in de Middeleeuwen hun terpen voortdurend opgehoogd om droge voeten te houden, maar ze bleven last houden van het water. Dat blijkt uit opgravingen van een terpnederzetting bij het Friese Anjum, door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het onderzoek van de drie meter hoge terp geeft nieuwe inzichten over de manier waarop de kustbewoners leefden.
De terp is steeds in lagen opgehoogd en bij elke ophoging werd een rand aangelegd van keurig opgestapelde zoden.
Desondanks zijn er ook sporen van verschillende overstromingen te zien en hebben de bewoners uiteindelijk een uit zoden opgebouwde dijk aangelegd.