Blauwtongmaatregelen treffen Groninger veehouders

GRONINGEN - Koeien, geiten,- en schapenhouders in onze provincie worden nu ook getroffen door maatregelen tegen de gevaarlijke veeziekte blauwtong.
Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft door de ontdekking van twee nieuwe gevallen van het gevreesde virus in Leeuwarden het hele land onder één regime geplaatst.
In Limburg waar eerder al blauwtong werd vastgesteld gelden nog strengere maatregelen.
De veeziekte die door muggen wordt verspreid kan dodelijk zijn.
Groningse veehouders wordt nu geadviseerd hun dieren te beschermen met insecticiden. Ook krijgen ze te maken met allerlei exportbeperkingen.