Ook beurs voor studie buiten EU

GRONINGEN - De IBG in Groningen maakt zich op voor de nieuwe plannen van Staatssecretaris van Onderwijs Bruno Bruins.
Die maakte maandag het voorstel bekend om ook studenten. die buiten de EU willen studeren, een studiebeurs mee te geven. Daarmee wordt het studenten veel makkelijker gemaakt daadwerkelijk een studie over de EU-grenzen te volgen. Want studenten willen vaak wel, maar voegden tot dusver nauwelijks de daad bij het woord, omdat het financieel niet haalbaar was.
Mogelijk neemt dan ook het aantal studenten dat in het buitenland wil studeren toe en dat betekent meer werk voor de IBG. Zo moet gekeken worden of de buitenlandse opleiding erkend is en uiteindelijk zal ook gecontroleerd moeten worden of de student ook echt deelneemt aan de opgegeven opleiding.