Wijn draait stopzetten subsidieregeling deels terug

GRONINGEN - Veehouder Johannes van der Veen uit Boerakker is opgelucht. De subsidieregeling voor duurzame energie zal toch, zij het deels, blijven bestaan.
Onlangs maakte minister Wijn van Economische Zaken bekend de subsidies voor alternatieve energie te willen stopzetten. De doelstelling om in 2010 negen procent van de stroom duurzaam op te wekken, was namelijk ook wel zonder de regeling te verwezenlijken.
Het voornemen van Wijn sloeg in als een bom. Ook veehouder Van der Veen, lid van het provinciaal bestuur van LTO Noord, zat danig in de piepzak. Hij heeft ruim drie ton geïnvesteerd in een biogasinstallatie en het stopzetten van de subsidie zou een zware last inhouden.
Maar onder druk van de Tweede Kamer komt Wijn nu toch gedeeltelijk terug op het besluit. Hij trekt een bedrag van 270 miljoen euro uit om met met name kleine agrarische bedrijven tegemoet te komen.