Gemeente Delfzijl wil afstemming over woningbouw

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl wil met buurgemeente Appingedam afspraken maken over de verdeling van nieuw te bouwen woningen.
Volgens de havenstad is afstemming dringend noodzakelijk, omdat beide gemeenten nog vele tientallen nieuwe huizen mogen bouwen.
Dat zou kunnen leiden tot onnodige concurrentie en mogelijk leegstand. De besprekingen tussen beide gemeenten moeten in 2008 leiden tot een gezamenlijk woonplan.