Sanering vervuilde rioolpersleiding start binnenkort

GRONINGEN - Binnenkort wordt een begin gemaakt met de proefsanering van de rioolpersleiding tussen Groningen en Delfzijl. Omwonenden en andere betrokkenen worden hier volgende week over geïnformeerd.
De smeerpijp zorgde vorig jaar voor veel onrust toen bleek dat de tachtig jaar oude gietijzeren leiding ernstig vervuild was.
Inmiddels is de bodemvervuiling rond de smeerpijp gesaneerd. De volgende stap is het schoonmaken van de leiding zelf. Over twee weken wordt daar in Delfzijl een begin mee gemaakt. Eind 2008 moet de rioolpersleiding schoon zijn. De financiering van het project is overigens nog niet helemaal afgerond.