Werklozen project in Veendam lijkt geslaagd

VEENDAM - Het project om werklozen in de gemeente Veendam te betrekken bij de bouw van hun eigen sociale dienst lijkt een succes te worden.
Bij de bouwwerkzaamheden zijn inmiddels diverse werkzoekenden betrokken, die daardoor werkervaring opdoen. Met behulp van de werkervaring vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt.
De gemeente Veendam krijgt een nieuwe Sociale Dienst en het idee ontstond om de werklozen zélf ook mee te laten bouwen. In de eerste fase van de bouw was er weinig ruimte de werklozen, maar in de tweede fase kon een aantal werklozen wel stage lopen bij diverse bedrijven.