Geen permanente bezetting brandweerkazernes

GRONINGEN - De permanente bezetting van verschillende regionale brandweerkazernes in Groningen is voorlopig van de baan.
Enige tijd geleden luidde brandweercommandant Faber de noodklok, omdat in een aantal gebieden een tijdige uitruk en adequate brandbestrijding in gevaar dreigde te komen.
Dat kwam omdat er met name overdag onvoldoende brandweervrijwilligers beschikbaar waren. Faber noemde toen als oplossing het permanent bemannen van kazernes met beroepskrachten. Maar dat is voorlopig niet meer aan de orde, omdat er slechts incidenteel sprake was van onderbezetting. Bovendien zijn er goede afspraken gemaakt over welke brandweerlieden wel en niet beschikbaar zijn.