Nieuwe brandveiligheidseisen probleem voor Poortje

GRONINGEN - Jeugdgevangenis Het Poortje in Groningen kan nog niet voldoen aan alle nieuwe brandveiligheidseisen.
Na de brand in het cellencomplex van Schiphol zijn de veiligheidseisen aangescherpt. Zo worden er én eisen gesteld aan het aantal gekwalificeerde bedrijfshulpverleners én aan het opleidingsniveau. Ook moet er 's avonds en 's nachts een gecertificeerde ploegleider aanwezig zijn.
En vooral dat laatste is een probleem voor de jeugdgevangenis. Die ploegleiders dienen namelijk over een MBO 4-niveau te beschikken, het hoogste MBO-niveau. Het Poortje heeft de BHV'ers echter ondergebracht bij de afdeling beveiliging en daar beschikt niemand over het vereiste niveau, omdat het eertijds niet nodig was.
De gevangenis had 4 september de nieuwe regels moeten invoeren, maar heeft dus extra tijd nodig. De gevangenis heeft wel gecertificeerde ploegleiders in haar gelederen met MBO 2-niveau. Het ministerie van Justitie heeft vooralsnog geen bezwaar gemaakt tegen de inzet van deze BHV'ers.