Weinig controle op medicijngebruik ADHD-kinderen

GRONINGEN - Het medicijngebruik bij kinderen met ADHD wordt te weinig gecontroleerd. In negentien procent van de gevallen wordt geen vervolgafspraak gemaakt om het gebruik van bijvoorbeeld Ritalin te evalueren of aan te pasen.
Dat constateert farmaceut Adrianne Faber in een onderzoek, waarmee ze begin oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Volgens Faber is het belangrijk dat de kinderen met ADHD die medicijnen krijgen regelmatig en zorgvuldig worden gevolgd. Ze pleit er dan ook voor om een systeem te ontwikkelen waarbij de kinderen regelmatig worden gecontroleerd.