Dierenbescherming verliest stadsduivenzaak

GRONINGEN - De Dierenbescherming is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. Die heeft bepaald dat de gemeente Groningen door mag gaan met het vangen en vergassen van stadsduiven.
De Dierenbescherming had een kort geding aangespannen om het vangen van de duiven direct te laten stoppen. Volgens de organisatie zijn de duiven wilde dieren, die volgens de Flora- en Faunawet beschermd moeten worden. De rechter besliste echter dat de stadsduiven geen wilde dieren zijn en dus niet onder die wet vallen.
De Dierenbescherming overweegt door te gaan met procederen om uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht te komen. Dit zou dan wel een principezaak worden, want zo'n procedure kan anderhalf jaar duren. Het vangen van de stadsduiven moet binnen drie maanden zijn afgerond.