Sociale Dienst schaft standaard huisbezoek af

GRONINGEN - De dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen legt voortaan geen standaard huisbezoeken meer af. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten.
Vanaf 1 januari dit jaar legde de dienst standaard huisbezoeken af bij alle nieuwe klanten. Ze deed dit om oneigenlijk gebruik van de bijstand te voorkomen.
Dat gaat nu veranderen. De gemeente komt alleen nog op bezoek als er bijvoorbeeld onduidelijkheden zijn met betrekking tot de uitkering.