Instellingen

Staatsbosbeheer wil meer grazers bij Lauwersmeer

LAUWERSMEER - Staatsbosbeheer wil meer Schotse hooglanders en konikpaarden in het Lauwersmeergebied laten grazen.

Dat is hard nodig, volgens de natuurorganisatie. Het huidige aantal dieren in het gebied kan de begrazing niet meer aan, vanwege het snel groeiende aantal wilgen en andere bomen.

Op dit moment lopen er 300 Schotse hooglanders en 250 konikpaarden rond in het Lauwersmeergebied. Staatsbosbeheer wil dat aantal uitbreiden met zeker 150 Schotse hooglanders en 50 konikpaarden.

Het gebied moet begraasd en kortgehouden worden voor de vele vogels die in het gebied fourageren.