Veiligheidsplan voor kunstschatten

GRONINGEN - Een project om de veiligheid van kostbare kunstschatten te vergroten. Dit gaat maandag van start in Groningen.
Kunstschatten worden steeds vaker bedreigd door brand, diefstal en overstromingen. Zo zijn in onze provincie de afgelopen tijd kroonluchters en Statenbijbels uit kerken gestolen en heeft het Groninger Museum te kampen gehad met wateroverlast. Allerlei erfgoedinstellingen gaan nu een calamiteitenplan maken, dat speciaal op hen is gericht. Als de brandweer bijvoorbeeld weet waar in een kerk de Statenbijbels worden bewaard, kan die daar bij het blussen rekening mee houden. Op deze manier moeten kunstschatten beter beveiligd worden.