Leutscher bijgeschreven in Gulden Boek

GRONINGEN - Stadjer Dick Leutscher is benoemd tot ereburger van Groningen.
Wegens zijn verdiensten voor de Groningse samenleving is hij bijgeschreven in het Gulden Boek.
De 75-jarige Leutscher was onder meer docent aan het Conservatorium, bestuurslid van Stichting De Ploeg, lid van de werkgroep Cultuur van de PvdA en hoeder van de nalatenschap van de kunstenaar Hendrik de Vries.