'Milieu ook in oorlogstijd beschermen'

GRONINGEN- Staten moeten ook in oorlogstijd het milieu beschermen. Dat is bepaald in het internationaal gewoonterecht. Dat zegt Erik Koppe, die verbondenis aan de faculteit Internationaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Koppe heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van kernwapens en de bescherming van het milieu tijdens gewapende conflicten. In de Geneefse conventies is in 1977 een verbod opgenomen op oorlogsmiddelen die wijdverspreide, langdurige en ernstige milieuschade veroorzaken
Het probleem van dit protocol is dat het alleen geldt voor landen, die het hebben getekend. Begin oktober promoveert Koppe op zijn onderzoek.