Monumentale brug Tinallinge met sloop bedreigd

TINALLINGE - Waterschap Noorderzijlvest heeft een sloopvergunning aangevraagd voor een Rijksmonument. Het gaat om de brug de Paardetil in Tinallinge.
Het waterschap wist tijdens de aanvraag niet dat de brug een monument is. Boze omwonenden kwamen meteen in actie. Zij willen niet dat Noorderzijlvest de eeuwenoude Paardetil vervangt door een betonnen brug, die makkelijk te onderhouden is.
Waterschap Noorderzijlvest betreurt de zaak en heeft beloofd te gaan overleggen met Monumentenzorg, de gemeente en de omwonenden over de toekomst van de brug.