Cliënten Sociale Dienst met onroerend goed betrapt

GRONINGEN - Zo'n honderd klanten van de Sociale Dienst in Groningen, die eigenaar zijn van verzwegen onroerend goed, zijn tegen de lamp gelopen.
De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Groningen de gegevens van alle tienduizend cliënten van de Sociale Dienst vergeleken met de kadasters in ons land. Het bleek dat zo'n honderd cliënten een eigen huis, thuinhuis, woonboot of grond bezitten, zonder dat ze dit gemeld hebben.
De gemeente vordert nu 430.000 euro terug en heeft in achttien gevallen de uitkering direct stopgezet.