Instellingen

De asbest in de Oosterpoort blijft zitten

GRONINGEN - De asbesthoudende luchtkanalen in cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen worden niet verwijderd.

Een motie van de VVD gisteravond in de Groninger gemeenteraad, om de kosten van verwijdering van het systeem te onderzoeken, heeft het niet gehaald.

Een meerderheid van de raad volgt het college en onderzoeksbureau TNO, in de conclusie dat het asbest in De Oosterpoort niet gevaarlijk is.

Toch bestaat er volgens de VVD nog veel onrust bij gebruikers van het cultuurcentrum. De VVD wilde die onrust wegnemen en dacht daarin de steun te krijgen van collegepartij SP die zich eerder uitsprak voor sanering. Die steunde de motie echter niet.