Provincie steunt fusie gemeenten

GRONINGEN - De provincie Groningen is voor een fusie tussen de gemeenten Vlagtwedde en BellingweddeVooral het idee van een nieuw, sterk gemeentebestuur in het gebied spreekt de provincie aan.Beide gemeenten maakten vorig jaar al bekend te willen samengaan. De provincie wilde zich tot nu toe niet met het fusieproces bemoeien. De provincie heeft beide gemeenten nu toch uitgenodigd voor een gesprek. De provincie komt in actie nu een meerderheid in de raad van Vlagtwedde plotseling tegen de fusie lijkt te zijn.Gedeputeerde Bleker vindt dat beide gemeente financieel gezond zijn en ontkent dat Bellingwedde er op dat gebied slechter aan toe zijn dan in Vlagtwedde. De gemeenteraad van Vlagtwedde beslist op 26 september over de fusie.
null