'Automobilisten staan onnodig in de file'

GRONINGEN - Automobilisten in de provincie Groningen hebben soms onnodig te maken met oponthoud. Dat zegt de Groningse PvdA.
Wegwerkzaamheden worden vaak niet goed op elkaar afgestemd en dat verergert het fileleed.
Rijk, provincie en gemeenten zouden daarentegen een voorbeeld kunnen nemen aan de stad, waar sinds vijf jaar harde afspraken zijn gemaakt over wie wanneer aan de weg werkt.