Bemiddelaar aanstellen bij provincie Groningen

GRONINGEN - Er moet een bemiddelaar worden aangesteld om tot een oplossing te komen in het conflict tussen Gedeputeerde Staten van Groningen en de ondernemingsraad. Dat vinden de Statenfracties van de SP, GroenLinks en de Partij voor het Noorden.
Gedeputeerde Staten willen het provinciehuis op een andere manier indelen, omdat uit onderzoek blijkt dat maar de helft van het aantal ambtenarenplekken bezet is.
De ondernemingsraad vindt ook dat er iets moet gebeuren, maar vindt de huidige plannen van GS onbespreekbaar.
De zaak is dusdanig geëscaleerd dat beide partijen elkaar donderdag voor de ondernemingskamer treffen. Fractievoorzitter Swagerman van de SP vindt het een slechte zaak, dat het meningsverschil zo hoog is opgelopen. Er zal naar een oplossing moeten worden gezocht, waarin beide partijen elkaar kunnen vinden.
De ondernemingskamer doet waarschijnlijk binnen een paar weken uitspraak.