Instellingen

Nateuropa blijft vechten tegen gaswinning Wad

GRONINGEN - Een groep ontevreden leden van de Waddenvereniging heeft een stichting opgericht, die bij de Raad van State in beroep gaat tegen de gaswinning in de Waddenzee.

Volgens deze stichting, die Nateuropa heet, is winning van Waddengas in strijd met Europese richtlijnen, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Aangezien het bestuur van de Waddenvereniging zich neerlegt bij de gaswinning, gaat Nateuropa in beroep.

De leden van Nateuropa blijven overigens gewoon lid van de Waddenvereniging. De winning van Waddengas is slechts één punt, waarover ze het niet eens zijn met het bestuur van de Waddenvereniging.