Duitse aannemers houden zich aan de regels

GRONINGEN - Duitse aannemers die in Noord-Nederland bouwen, houden zich aan de Nederlandse bouwregels. Tot die conclusie komt de inspectie van het ministerie van VROM na een onderzoek in de Groningse en Drentse grensstreek.
Bouwers uit beide provincies klaagden bij het ministerie, dat de Duitse aannemers tot dertig procent goedkoper kunnen werken omdat ze het niet zo nauw nemen met de regels.
Volgens de VROM-inspectie valt dat over het algemeen wel mee.
De inspectie constateert wel dat Duitse aannemers zich minder goed houden aan de Arbeidsomstandighedenwet, waardoor het risico op ongevallen op de bouwplaats groter is.