Gemeenten getroffen door extra korting

GRONINGEN - Gemeenten in Groningen dreigen hun begroting niet sluitend te kunnen krijgen, omdat ze door het Rijk plotseling gekort worden op budgetten voor bijstandsuitkeringen.
Het gaat om een extra korting, die pas op het laatste door het Rijk is aangekondigd. De korting kan oplopen tot meer dan een miljoen euro.
De Vereniging Groninger Gemeenten is enorm geschrokken. Van de 25 gemeenten in Groningen krijgen 24 met de extra korting te maken. Alleen de gemeente Groningen blijft buiten schot.
De Vereniging Groninger Gemeenten heeft voor donderdag een vergadering belegd om de problemen te bespreken. De vereniging wil tot een gezamenlijk standpunt komen en die voorleggen aan het ministerie van Sociale Zaken.