Instellingen

'Blue Train' ook op traject Groningen-Nieuweschans

GRONINGEN - In de trein van Groningen naar Nieuweschans en vice versa, komen extra surveillances.Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) doet dit omdat het aantal incidenten op het traject flink is toegenomen.

Het gaat onder meer om agressie en diefstal. Ook zwartrijden blijkt een veelvoorkomend kwaad op het traject.

De controles zijn onderdeel van de pilot 'Blue Train'. Het project houdt in dat er gericht gesurveilleerd wordt op gezette tijden en op specifieke lijnen.

De KLPD gaat op het traject Groningen-Nieuweschans in de aanloop naar het weekend en in het weekend surveilleren. Dan is de overlast namelijk het ergst.

Een soortgelijke proef op de lijn Schiphol- Roosendaal bleek succesvol; het aantal incidenten nam met 33 procent af. Daarom is nu besloten de surveillances met drie trajecten uit te breiden, waaronder dus de lijn Groningen- Nieuweschans.