Instellingen

VVD: zout water in Lauwersmeer uit den boze

GRONINGEN - De VVD-Tweede Kamerfractie wil onder geen beding zout water toelaten in het Lauwersmeer.

De partij hoopt maandag tijdens een overleg in de Tweede Kamer steun te krijgen van andere fracties voor dit standpunt.

In het parlement wordt de hele dag gesproken over de Planologische Kern Beslissing Waddenzee, waarin het beleid voor het Waddengebied de komende jaren wordt vastgelegd.

De grotere fracties in de Tweede Kamer willen dat er een goede balans komt tussen natuurbescherming en economische belangen, bijvoorbeeld die van de Eemshaven en de haven van Delfzijl.

Het debat over de PKB Waddenzee is live te volgen.