Instellingen

Geen extra regels door Waddenbeleid

DEN HAAG - Het nieuwe beleid voor de Waddenzee zorgt niet voor meer regels voor bedrijven rond de Waddenkust. Dat zegt minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Tweede Kamer beslist binnenkort over de nieuwe Planologische Kern Beslissing voor de Waddenzee. Daarin staat vooral hoe de regering de natuur op de Wadden de komende jaren wil beschermen.

CDA en VVD waren bang dat ook een groot deel van het land achter de zeedijken met de nieuwe regels te maken zou krijgen, maar dat is dus niet het geval.