Instellingen

Voorlopig geen verhoging tarieven Pagecentrum

STADSKANAAL - De verhoging van de tarieven van het zwembad en de sporthal van het Pagecentrum zijn voorlopig van de baan.

Het college van B en W had de verhoging voorgesteld, maar de raad gaat daar niet mee akkoord. Voornaamste bezwaar was dat het voorstel 'bedrijfseconomisch niet goed was onderbouwd'. Het college heeft daarom het plan ingetrokken.

Nagenoeg alle partijen waren tegen het voorstel, zo bleek maandag in de gemeenteraadsvergadering. In november komt het college met een alternatief voorstel.

Gebruikers van het zwembad en de sporthal, die aanwezig waren bij de raadsvergadering, zijn opgelucht dat de plannen voorlopig van de baan zijn.