Instellingen

Toch zout water in Lauwersmeergebied?

DEN HAAG - Het kabinet sluit niet uit dat op termijn tóch zout water wordt binnengelaten in het Lauwersmeergebied. Dat zei minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Waddenzee.

Wel moest Veerman toegeven dat de benodigde 180 miljoen euro op dit moment niet beschikbaar is. CDA en VVD zijn tegen het inlaten van zout water, omdat de landbouw last zou krijgen van verzilting van de grond.

Volgens natuurorganisaties is die vrees ongegrond, en komt het zoute water de natuur ten goede.