NAM coördineert onderzoek CO2-opslag

GRONINGEN - Er komt een studie naar de haalbaarheid van CO2-opslag in lege aardgasvelden. Het onderzoek wordt gecoördineerd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen.
De uitstoot van kooldioxide, oftewel CO2, veroorzaakt het broeikaseffect. Een mogelijkheid om de uitstoot te verminderen is om de kooldioxide ondergronds op te slaan.
Het onderzoek moet vooral meer duidelijkheid geven over de milieu-effecten van de ondergrondse opslag van CO2. Het ministerie van VROM is één van de opdrachtgevers voor het onderzoek.