Instellingen

Modernisering rioolwaterzuivering valt duurder uit

GARMERWOLDE - De modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde gaat uiteindelijk ruim 35 miljoen euro kosten. Dat is 2,3 miljoen euro meer dan was begroot. Volgens het waterschap Noorderzijlvest was de kostenoverschrijding niet te voorzien.

Zo bleek de aanpassing van de ondergrondse infrastructuur duurder, omdat de tekeningen niet bleken te kloppen. Dat leverde extra werk op, waarvoor extra mensen moesten worden ingehuurd.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap moet de aanvraag voor het extra krediet van 2,3 miljoen euro nog goedkeuren.