Instellingen

Loppersum moet opnieuw bezuinigen

LOPPERSUM - De gemeente Loppersum moet opnieuw bezuinigen. Het college van B en W wil samen met de gemeenteraad bekijken waar nog op bespaard kan worden.

Ook wil het college onderzoeken of er samen met andere gemeenten bezuinigd kan worden op gemeenschappelijke regelingen.

De financiële situatie van Loppersum is opnieuw verslechterd door kostenstijgingen en een forse korting op de algemene uitkering. Het ambtelijk apparaat is dit jaar al kleiner geworden en daar kan niet verder bezuinigd worden. Het college van B en W wil daarom een aantal voorzieningen tegen het licht houden.