Onstwedde kan op groene stroom draaien

GRONINGEN - Onstwedde kan vanaf januari volledig op groene stroom draaien. Vijf boeren hebben een biovergistingsinstallatie laten bouwen, waarmee voldoende stroom kan worden opgewekt om alle huishoudens in het dorp van stroom te voorzien.
Volgens de Maatschap Natuurenergie Onstwedde (MNO), waarin de boeren zich hebben verenigd, zal de installatie een jaaropbrengst hebben van 3,3 miljoen kilowatt.
De opgewekte elektriciteit gaat naar het reguliere net. Om groene stroom op te wekken wordt een mengsel van maïs en mest in twee afgedekte silo's gepompt en verwarmd tot 38 graden Celsius.
Bacteriën die de organische bestanddelen verteren, scheiden gassen uit die in een gasmotor worden omgezet in elektriciteit.