Instellingen

Delfzijl wil werkloosheid fors terugdringen

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl wil de werkloosheid in de havenstad terugdringen van twaalf naar acht procent van de beroepsbevolking. Dit staat in de werkgelegenheidsnota van de gemeente.

Om dit doel te bereiken moeten alle instanties, die zich met de economische ontwikkeling van het Eemsmondgebied, veel nauwer samenwerken. Het gaat dan onder meer om Groningen Seaports, Energy Valley en het platform Eemsdelta.

Daarnaast is extra scholing van werkzoekenden nodig, aldus de gemeente Delfzijl, omdat vraag en aanbod momenteel niet op elkaar aansluiten.