Instellingen

Ander beheer door florerende beschermde planten

GRONINGEN - Waterschap Hunze en Aa's moet steeds vaker werkzaamheden aanpassen, omdat er beschermde waterplanten worden aangetroffen.

Door de goede waterkwaliteit doen beschermde waterplanten het steeds beter. Volgens de Flora- en Faunawet moet het waterschap zich aan bepaalde regels houden bij het beheer. Zo mag er bijvoorbeeld minder vaak gemaaid worden.

Onlangs moest de overheid een kanaal verleggen bij Borgercompagnie, omdat daar de drijvende waterweegbree werd aangetroffen. De operatie kostte honderdduizenden euro's.