Instellingen

'Klopjacht op illegalen niet aan de orde'

GRONINGEN - Het Groninger politiekorps is geenszins van plan een klopjacht te openen op hier illegaal verblijvende mensen. Dat zegt korpschef Oscar Dros.

Landelijk zijn in een prestatiecontract afspraken gemaakt met minister Remkes over het vastzetten van illegalen. De politie krijgt een bonus als er een bepaald aantal mensen wordt opgepakt. Alle korpsen moeten actief op zoek naar illegalen.

Dat stuitte onder meer D66 in Groningen tegen de borst. Afspraken maken en geld verdienen over de hoofden van mensen die het toch al zwaar hebben, gaat te ver, aldus de partij. Die wilde dan ook onder meer van korpsbeheerder Wallage weten hoe de politie zelf denkt over de afspraken. Zo hadden sommige korpsen al aangegeven moeite te hebben met het contract.

Ook het korps in Groningen nuanceert de aanpak. Alleen als er een relatie is aan te tonen tussen illegaliteit en criminaliteit, zal de politie 'het toezicht intensiveren'. Te denken valt dan aan illegalen die zich bezighouden met prostitutie en drugshandel.