Betere voorlichting procedures

GRONINGEN - De voorlichting van de gemeente Groningen over de voortgang van bouwplan procedures is in de afgelopen jaren sterk verbeterdDat blijkt uit een extern onderzoek naar het functioneren van het Loket Bouwen en Wonen. Een paar jaar geleden klaagden veel burgers nog over de dienstverlening bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Om die situatie te verbeteren werd vorig jaar het Loket Bouwen en Wonen opgericht, waar burgers info kunnen krijgen over bouwvergunningen.
null